Wij hebben ons doorontwikkeld tot een bedrijf in integraal vastgoedonderhoud. Wij vinden dat de rol van adviseur daar ook bij hoort. Met het behalen van het VGO-keurmerk bewijzen wij ook dat deze rol ons past. Wij kunnen u vanaf het initiatief van vastgoedonderhoud of - renovatie bijstaan met bijvoorbeeld:

  • Planvorming door middel van het opstellen van (onderhoud)scenarioโ€™s.
  • Kostenberekening van uitvoering van de te nemen maatregelen.
  • Kostenberekening van exploitatie en gebruik na onderhoud en/of renovatie.