Sommer Schilderwerken doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij streven niet alleen naar een goed bedrijfsrendement, maar hebben hierbij ook oog voor maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en een bijdrage aan de samenleving waarin we werken.

Wij hebben continu aandacht voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, leveranciers en ketenpartners. Wij bevorderen zo veel mogelijk de gezondheid van onze medewerkers door middel van PAGO-keuringen en preventieve stimuleringsmaatregelen. Wij zorgen voor voldoende scholing en opleiding van onze medewerkers en leerlingen (samenwerking Schildersvakopleiding Drenthe).

Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de Veiligheid, Welzijn en Gezondheid van alle medewerkers alsmede de zorg voor het Milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s. De kwaliteit van arbeid en resultaat is een continu aandachtspunt. Sommer Schilderwerken is VCA** gecertificeerd en alle medewerkers zijn in bezit van een VCA certificaat.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten werken onze schilders alleen met duurzame en recyclebare verfstoffen. Uiteraard worden afvalstoffen geheel volgens wettelijke richtlijnen verwerkt.

Onze bedrijfswagens rijden gedeeltelijk electrisch en op onze vestiging hebben wij diverse energie- besparende maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen voor de auto’s.

Wij erkennen het belang van milieu en maatschappij en voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieu-aangelegenheden. Wij gaan efficiënt om met materiële en grondstoffen, gebruiken zoveel mogelijk duurzame producten en houden bij de inkoop zo veel mogelijk rekening met producten en diensten met een sociaal- of milieukeurmerk.

MVO staat voor duurzaam ondernemen met aandacht voor maatschappelijke belangen: de zogenaamde 'people, planet, profit'. Hiertoe hebben we de volgende verklaring opgesteld.

Documenten

Contact

Wilt u reageren, informatie aanvragen of een afspraak maken? Vul dan s.v.p. dit formulier in. Het is mogelijk bestanden en/of foto’s mee te sturen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Speciaal voor particuliere opdrachtgevers werken we met een onderhoudsplan. Voor eenmalig onderhoud hebben we helaas geen mogelijkheden.

.jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf